Als je angst alleen maar beschouwt als een emotie, dan mis je het belangrijkste onderdeel van angst.
Dan zie je over het hoofd hoe de meeste angsten ontstaan.