online cursus van Tura Gerards voor medici. verpleegkundigen etc

ONTDEK HOE JIJ MET EEN PAAR EENVOUDIGE WOORDEN 

EEN MENS SNELLER LAAT HERSTELLEN 

Snel en eenvoudig beter worden in beter maken

Je gegevens zijn veilig. Zie ook mijn privacy policy.
IN BOEKVORM / E-BOOK

Next level training in de kracht van taal voor:

   artsen enmedisch specialisten

   verpleegkundigen

   psychologen

   therapeuten

   coaches.


 • VOER JIJ REGELMATIG 1-OP-1 GESPREKKEN?
  Krijg je daarbij te maken krijgt met pijn, woede, verdriet, angst, weerstand, eenzaamheid, onzekerheid, onverschilligheid en apathie van de ander? 
 • OP JE WERK?
  Ben je arts en heb je het gevoel dat mensen niet beter worden, ook al zou dat met de door jou voorgeschreven middelen wel moeten gebeuren?
  Hoe kun je als hulpverlener - vanaf je eerste contact - het vertrouwen van een patiënt in herstel laten groeien?
  Snap je soms niet waarom de sfeer in een gesprek, sessie, behandeling of vergadering opeens is omgeslagen?
  Hoe overbrug je de afstand met iemand die dichtklapt?
 • THUIS?
  Begrijp je vaak niet waarom je vader, moeder, je kind of partner anders reageert op wat je zegt dan je verwacht?
Je gegevens zijn veilig. Zie ook mijn privacy policy.
Slapen als een baby zacht

“Zorgvuldig... speels van opzet... overzichtelijke opbouw van hoofdstukken... beslist en direct toepasbaar, positief en helder geschreven.”

Audrey de Jong in “Hypnotherapie” het vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
Recensie over de eerste 17 hoofdstukken, voltooid in 2016, als DEEL 1 van
Een mens beter laten worden dankzij SUGGESTIEVE TAAL"

De hoofdstukken 18 t/m 52 werden pas in 2023 voltooid. Daarin wordt elke taaltechniek uitgelegd met veel voorbeelden en leerzame oefeningen.


Dit krijg je in 

"Een mens beter laten worden dankzij SUGGESTIEVE TAAL":

online cursus van Tura Gerards voor medici. verpleegkundigen etc

17 HOOFDSTUKKEN
over de basisprincipes van respectvolle gesprekstactieken en taaltechnieken van Milton Erickson


151 VOORBEELDEN + 54 OEFENINGEN

Daarin leer je:

 • Waarom elk woord telt
 • Hoe je vertrouwen kweekt
 • Hoe je de ander onopvallend een gezonde opdracht geeft
 • De suggestieve kracht van het woord ‘heel’
 • Zintuiglijk spreken: hoe je de ander laat zien, horen en voelen
 • Het grote belang van het werkwoord in jouw zinnen
 • De visie en taal van Milton Erickson
 • Het belang van vergeten
 • De rol van het Bewuste en van het Onbewuste
 • Hoe je de sfeer bepaalt waarin de ander gaat denken en voelen
 • Hoe je in een ontmoeting afstand overbrugt en jezelf beschermt
 • Rapport maken en niet-weten
 • Hoe je de gezonde kern in de ander wakker maakt en kracht geeft
 • Wanneer hanteer je als medicus suggestieve taal?
 • Hoe jij de ander ontspannen nieuwe ideeën laat overwegen
 • Drie indringende manieren van spreken om de ander te beïnvloeden
 • Zes extra manieren om met jouw stem de ander te beïnvloeden 
 • Verbale aikido
 • Vindingrijkheid 
 • Hoe je de ander ontwapent zonder (verbaal) geweld
 • Bedreigingen ontladen, beledigingen ombuigen en grenzen hanteren
 • Hoe je slecht nieuws brengt en noodzakelijke kritiek levert
online cursus van Tura Gerards voor medici. verpleegkundigen etc

15 HOOFDSTUKKEN
over respectvolle gesprekstactieken en taaltechnieken van Milton Erickson die vrijheid, ruimte en keuzes schenken


340 VOORBEELDEN + 24 OEFENINGEN

Daarin leer je:

 • Hoe jij weerstand in de ander ontlaadt en diens zelfrespect laat groeien
 • Hoe jij de ander laat kennismaken met een gewenste toekomst
 • Hoe je de ander vrij laat in het bepalen van wat noodzakelijk is
 • Hoe je iemand onopvallend wegleidt van pijn en ander ongemak (het wonder van vergeten)
 • Respect tonen en het zelfrespect van de ander laten groeien
 • Hoe je de ander onopvallend aanzet tot concrete stappen
 • De kracht van vaagheid in aanduidingen van hoeveelheid, plaats en soort
 • Trance als de ingang tot onze eigen schatkamer
 • Stapje voor stapje minder pijn, minder angst, minder stress
 • Fragmenteren en inzoomen
 • Hoe je de ander laat denken aan meer dan één aangename mogelijkheid
 • Hoe je voorkomt dat de ander aangeboden mogelijkheden bekritiseert
 • Hoe je de ander onopvallend specifieke gedachten laat hebben
 • Hoe je de leiding neemt én behoudt in een gesprek
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het “inhoudsloos coachen” (coachen zonder te weten waarover het gaat)
 • Hoe je de ander onopvallend laat vinden wat hij of zij zoekt
 • Hoe je de ander onopvallend overhaalt om toe te stemmen
 • De zachte overtuigingskracht van truïsms, analogieën en verhalen
 • Hoe je de ander laat ontspannen
 • Hoe je de ander essentiële inzichten voorschotelt zonder weerstand op te wekken.
online cursus van Tura Gerards voor medici. verpleegkundigen etc

15 HOOFDSTUKKEN
over respectvolle gesprekstactieken en taaltechnieken van Milton Erickson die weerstand ontladen en voorkomen, uitwegen wijzen, verwarren en voorspellen


350 VOORBEELDEN + 43 OEFENINGEN

Daarin leer je:

 • Hoe je de ander laat denken aan één specifieke mogelijkheid
 • Slim verrassen met het woord ‘niet’
 • Slim gebruikmaken van weerstand bij de ander
 • Eigen fouten herstellen en nieuwe weerstand bij de ander meteen voorkómen
 • Wat te doen als de ander informatie achterhoudt
 • Hoe je de ander uit rigide gewoonten en mechanismen haalt
 • Verrassen en schokken: het belang van verwarring bij een gewenste verandering
 • Hoe je de ander laat verlangen naar helderheid en actie
 • Hoe je een automatisch antwoord van de ander onmogelijk maakt
 • Hoe je de (gezonde) behoeften van een ander onopvallend aanwakkert
 • Hoe je de ander — met gemak — alvast op een bepaald spoor zet
 • Hoe je de ander gemakkelijker ‘ja’ laat denken en zeggen
 • Hoe jij de ander jouw voorspellingen laat beleven 
 • Hoe de ander zonder wilskracht een doel kan bereiken
 • Inzicht in de kunst van het conditioneren
online cursus van Tura Gerards voor medici. verpleegkundigen etc

2 HOOFDSTUKKEN
over de wortel van het psychische probleem

38 VOORBEELDEN + 7OEFENINGEN + 2 UITDAGINGEN

Daarin leer je over:

 • De wonderlijke mechanismen in ons brein
 • De kenmerken van ons denkvermogen.
IN BOEKVORM / E-BOOK

Next level training in taalkracht voor:

   artsen enmedisch specialisten

   verpleegkundigen

   psychologen

   therapeuten

   coaches.


Je gegevens zijn veilig. Zie ook mijn privacy policy.