Meditatie

  • Wil je live mediteren in een groep bij Tura thuis, met pot luck erbij?
    Ga naar het contactformulier of zie de agenda.
  • Wil je meteen naar de diverse gratis meditatieoefeningen, klik dan hier.

WAT IS MEDITATIE?

Ieder mens wordt geboren met een speciaal vermogen om het eigen bestaan waar te nemen, te beleven. Het is een schat die nodig is om de vraag “Wie ben ik?” correct te beantwoorden.

Dat speciale vermogen verschrompelt echter al snel door de eenzijdige nadruk op het ontwikkelen van het denkvermogen. Bij vrijwel iedereen die in de moderne samenleving volwassen wordt, is die schat vergeten.

In vrijwel elke moderne samenleving wordt er in de opvoeding en in het onderwijs
voornamelijk aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het denken. Aan het hebben van meningen. Aaan het hebben van ambitieuze overtuigingen. Om daarmee de competitie met andere mensen aan te gaan.

Aan de ontwikkeling van dat speciale vermogen, die innerlijke schat, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Dat gebeurt niet per ongeluk. Dat speciale vermogen zal jouw ogen openen, terwijl de opvoeding en het onderwijs er 100% op gericht zijn om jouw ogen te sluiten en jou te laten meedraaien en te laten functioneren in een maatschappelijk systeem waarbinnen je geboren bent. Dat speciale vermogen kan je wakker schudden uit de hypnose die politieke en religieuze instanties op jou en mij afvuren.

Dat denken is een prachtig en machtig apparaat.
Het laat zich echter gemakkelijk hypnotiseren.

Daarover lees je hieronder meer (als het over de oranje en lila vogel gaat uit de Upanishads).

MEDITATIE is de manier waarop je dat speciale vermogen weer kunt laten opbloeien.
Je gaat jezelf trainen in waarnemen zonder dat het denken daarbij stoort en hindert.
De vraag “Wie ben ik?” is een vraag die uit de klauwen van het denken bevrijd moet worden.
Dat denkvermogen kan immers oneindig veel antwoorden bedenken op die vraag “Wie ben ik?”
Aan invulling geen gebrek.

Meditatie wordt ook wel eens zelfherinnering genoemd.

DE TWEE VOGELS UIT DE UPANISHADS

In de Upanishads, oude Indiase overleveringen, staat een verhaal over een boom met twee vogels erin.

Dat verhaal geeft precies weer wat meditatie is.

De boom staat midden in de wereld en de ORANJE VOGEL onderin de boom neemt alles waar:
alle plezier, alle gevaar, alle kleuren, alle geluiden, alle andere dieren, alle andere bomen en
planten, het licht, de warmte en de kou, de contacten en de wrijvingen tussen de diverse
wezens. Ook merkt de ORANJE VOGEL diens eigen neigingen en behoeften (“gedachten”, gevoelens”) en diens gedrag.

Kortom: de ORANJE VOGEL onderin de boom staat midden in het leven en ondervindt alle
facetten ervan, beleeft alle verschijnselen ervan en reageert erop.

De ORANJE VOGEL staat symbool voor de mens. De mens met diens dagelijkse leven, diens zintuiglijke waarnemingen en diens lichamelijke functioneren (honger, moeheid, poepen, plassen, dorst, samenzijn, genieten, gedachten, het hebben van voorkeuren en afkeuren, gevoelens, ziekte etc.).

Maar dat heeft nog maar weinig met meditatie te maken.
De miljoenen prikkels en indrukken die op de ORANJE VOGEL afkomen, hypnotiseren hem.
Die prikkels en indrukken wiegen hem in slaap.
Die laten hem dromen met de ogen open.
En het toppunt van denken is dat het ons het gevoel geeft dat we bewust zijn!
Die illusie is het toppunt van hypnose!

De ORANJE VOGEL heeft maar één makke: sommige zintuiglijke waarnemingen verafschuwt hij en van andere zintuiglijke waarnemingen wil hij veel meer!

MEDITATIE is bedoeld om je uit die keuze te halen, uit die voorkeuren en afkeuren.
MEDITATIE is bedoeld om je wakker te schudden uit je slaap.

MEDITATIE leidt tot een vorm van bewust zijn dat boven het dromen en denken uitstijgt.
Die “hogere” (“diepere”) vorm van bewustzijn wordt belichaamd door de LILA VOGEL
bovenin de boom.

De ORANJE VOGEL onderin de boom, met de LILA VOGEL bovenin.

Die LILA VOGEL beleeft alles wat de oranje vogel ook beleefd en bovendien…
ziet de LILA VOGEL dat de ORANJE VOGEL dat doet.

Het bestaan van die LILA VOGEL staat voor het zonder oordeel ontvangen, beleven
en aanvaarden van alles verschijnselen, zonder voorkeuren te hebben (en ook
geen afkeuringen).

Je las hierboven al: het denken is een prachtig en machtig apparaat dat
zich gemakkelijk laat hypnotiseren. Dat is het lot van de ORANJE VOGEL.
De ORANJE VOGEL wordt via diens zintuigen en denken voortdurend gehypnotiseerd.

Als je dat beseft, dan kun je de LILA VOGEL zien als dehypnose (= uit hypnose halen).
Anders gezegd: de LILA VOGEL haalt je uit dromen en dan blijft de werkelijkheid over.

MEDITEREN betekent: gewoon blijven doen wat je normaliter en spontaan doet, alleen
als extraatje neem jij jezelf waar terwijl je dat doet, en terwijl de dingen met je gebeuren
en jij daarop weer spontaan reageert.

Het extraatje is: je ziet – zonder iets te willen veranderen – dat je een waarnemer bent.

Het is belangrijk om te beseffen dat in onze wereld in onze samenleving in onze opvoeding in ons onderwijs alles opgericht is om het denken om de controle te krijgen.
Niet onder jouw controle, maar onder controle van de machthebbende partijen. Het maakt niet uit of het christelijke of islamitische of boeddhistische partijen, of linkse of rechts politieke partijen. Of het humanitaire partijen zijn of anti-humanitaire. Of ze voor of tegen uitbuiting zijn.

Het is een nuchter feit dat het denken vatbaar is voor hypnose.

De LILA VOGEL is de enige uitweg om de werkelijkheid te ervaren zonder gehypnotiseerd te worden. Daarom is de LILA VOGEL ook een vogel die geen enkel oordeel heeft over wat er gebeurt of waargenomen wordt. Voor de LILA VOGEL is er geen goed of fout. Je zou kunnen zeggen de waarneming de LILA VOGEL zuiver omdat het dier geen voorkeuren koestert en ook geen afkeuring bezigt.

LET OP: als de ORANJE VOGEL een oordeel heeft, dan heeft de LILA VOGEL daar geen oordeel over!

Je kunt het ook zo beschouwen:

Je zit op een stoel (2) in de bioscoop.
Je kijkt naar de filmprojectie op het grote witte doek (1). Daar gebeurt alles. De projectie op het beeldscherm kan zo intens en veel beweging bevatten, dan degene op de stoel (2) vergeet dat hij of zij op die stoel zit.
Degene op positie 3 ziet de mens (op 2) zitten in de bioscoop terwijl die naar het scherm (1) staart en in beslag wordt genomen door alle projecties daarop.


Degene op positie 3 ziet dus niet alleen maar wat er op je beeldscherm (1) vertoond wordt.
Daar wordt ook het bestaan van degene op de stoel (2) voortdurend ervaren.

De mens op positie 2 heeft maar één makke: sommige zintuiglijke waarnemingen verafschuwt hij en van andere zintuiglijke waarnemingen wil hij veel meer!
Op positie 3 blijven die neigingen tot verdelen en kiezen achterwege.

LET OP: als degene op positie 2 een oordeel koestert, dan heeft degene op positie 3 daar geen oordeel over!

Hieronder vindt je een aantal oefeningen die je tot meditatie leiden.
Oefeningen die jou willen laten ervaren hoe het is om op de plek van de LILA VOGEL te zijn.
 

MEDITATIE kun je ook beschrijven als een drietrapsraket:
TRAP 1 – Je “ziet” wat er gebeurt, in en om je heen.
TRAP 2 – TEGELIJKERTIJD zie je jezelf dat beleven.
TRAP 3 – En dat terwijl je absoluut geen enkel oordeel hebt over die gebeurtenissen. Je vindt ze noch goed noch fout. Je vervloekt niets, baalt nergens van en je hebt geen neigingen om er iets aan te veranderen.

GRATIS MEDITATIEOEFENINGEN

Reacties zijn gesloten.